Jako grafik odpowiedzialna byłam za oprawę wizualną programu wolontariackiego organizacji prozwierzęcej. Moje projekty graficzne miały na celu przyciągnięcie nowych wolontariuszy i sympatyków. Wprowadziłam elementy związane z tematyką zwierząt, takie jak odręczne ilustracje, aby wzbudzić empatię i zainteresowanie odbiorców. Odciski łap istot ludzkich i zwierzęcych podkreślają połączenie międzygatunkowe i stawiają znak równości pomiędzy nami, a zwierzętami. Ten aspekt jest bardzo ważny ze względu na wartości organizacji i pokazuje jej charakter. Dzięki temu może skutecznie dotrzeć do potencjalnych wolontariuszy i sympatyków, którzy chcą wspierać jej misję. Jestem dumna z tego, że mogę przyczynić się do tego, że więcej osób zainteresuje się wolontariatem i pomoże w ochronie zwierząt.

Oprawa wizualna kampanii promującej różnorodne formy wolontariatu

Viva! Akcja dla zwierząt

Copyright © 2024 Czułe Projektowanie by Agnieszka Marcinkiewicz