Cele współpracy

1.

Nowa identyfiakcja miała wzmocnić wiarygodność wizerunku, aby osoby składające podpisy czuły się bezpiecznie i ufały, że wspierają dane organizacje, które promuje serwis.

 

Udało mi się tego dokonać poprzez rozbudowanie serwisu pokreślając merytoryczne artykuły w wybranych tematach i opracowanie podstron dedykowanych organizacjom i autorom zachęcających do współpracy.

 

2.

Kolejnym celem było zwrócenie uwagi na ważny społecznie temat i pobudzenie odbiorców do działania na rzecz danej inicjatywy. 

 

Uzyskałam to  za pomocą energetycznych kolorów i dynamicznych form łuków nawiązujących do loga inicjatywy. Dodatkowo opracowałam ikony, które tagują dane tematy i ułatwiają poruszanie się w polu treści.

Po

Przed

Po

Przed

Rebranding do:łącz

do:łącz to serwis dziennikarski zajmujący się na codzień promowaniem kampanii i petycji organizacji pozarządowych takich jak Strajk Kobiet,  Grupa Stonewall, sPrawa Bezdomnych Zwierząt czy Różowa Skrzyneczka (...)  Miałam dokonać dla nich rebrandingu i stworzyć na nowo stronę internetową 

Copyright © 2024 Czułe Projektowanie by Agnieszka Marcinkiewicz